Dziś - 22 styczeń 2018 r.Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego składamy wszystkim uczestnikom, sponsorom, wystawcom oraz partnerom serdeczne podziękowania za udział w IX Warszawskim Seminarium Neurourologii, które dotyczyło leczenia pacjentów z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych. Kongres odbył się dnia 16.12.2017 r. w Airport Hotel Okęcie przy ulicy 17 Stycznia 24.
Wydarzenie zgromadziło 100 uczestników: lekarzy specjalistów (m.in.: neurologów, urologów, onkologów, ginekologów).
Program wydarzenia poruszał istotne dla pacjentów z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych aspekty m.in. pęcherz nadreaktywny, zespół bolesnego pęcherza i zapalenia stercza czy racjonalną terapię LUTS. Nie zabrakło dyskusji eksperckich oraz debat nad przypadkami klinicznymi. Zadawano wiele pytań, dzielono się trafnymi spostrzeżeniami.
Wyczerpujący program naukowy z pewnością spełnił oczekiwania uczestników, a ponadto dostarczył najnowszej wiedzy z zakresu holistycznego leczenia chorych z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych.


Z poważaniem
Organizatorzy i Komitet Naukowy IX Warszawskiego Seminarium Neurourologii

Relacja video z konferencji już niebawem.

 


facebook